Monday, September 3, 2012

Dekada '70

Ang Dekada '70 ay isang realismo na patungkol sa pag-aalala ni Amanda sa kanyang anak na si Jules dahil naghihinala ito na maaaring ang anak niya ay kasapi sa rebolusyon.

Dekada '70
(kabanata IV)
ni : Lualhati Bautista


No comments:

Post a Comment